Nyttige lenker

Nasjonalt kompetanse-system for døvblinde:
http://www.dovblindhet.no/

Eikholt – Nasjonalt ressurs-senter for døvblinde:
http://www.eikholt.no/

Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde:
http://lshdb.no/

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner:
http://www.safo.no/

Råd for personer med nedsatt funksjonsevne
www.deltanettet.no/Rad-for-funksjonshemmede/

INTERESSEORGANISASJONER I NORDEN:

Foreningen danske døvblinde:
http://www.fddb.dk/

Foreningen Sveriges døvblinde:
http://www.fsdb.org/

Foreningen Finlands døvblinde:
http://www.kuurosokeat.fi/svenska/index.php

Legg igjen en kommentar