FNDB avlyser arrangementer

Helt siden korona-pandemien traff Norge i mars, har FNDB vurdet de forskjellige planlagte aktivitetene i 2020 opp mot råd fra helse-myndighetene. I april vedtok FNDB-styret å avlyse sommer-stevnet og utsette de øvrige aktivitetene til høsten. 14. august varslet myndighetene gjeninnføring av restriksjoner. Disse gjør det vanskelig å planlegge en forsvarlig gjennomføring av de utsatte … Les mer

27. Juni og døvblindes rettigheter

Juni: En historisk dag for anerkjennelsen av døvblindes rettigheter   Helen Keller ble født den 27.juni 1880 i Tuscumbia, Alabama. Av denne grunn feires 27.juni som den Internasjonale dagen for døvblinde, med en oppfordring til økt annerkjennelse av personer med døvblindhet og deres rettigheter. Helen Keller ble døvblind som følge av sykdom når hun var … Les mer

Korona-oppdatering fra FNDB

FNDB INNFØRER HJEMMEKONTOR I tråd med anbefalinger fra norske helsemyndigheter, og som en følge av den smittefaren og risikoen samfunnet opplever, har FNDB for å redusere smitterisiko for medlemmer og ansatte bestemt å stenge å stenge kontoret fra og med fredag 13. mars. Kontoret vil nå være strengt inntil videre. Kontortelefonen, 22 93 33 … Les mer

FNDB-styret 1957-2020

Oversikt over styret i FNDB 1957 – 2020/21 2019: 62. ordinære årsmøte, 25.05.2019, i Hamar Leder: Geir Jensen Oslo Nestleder: Randi Myren Bergen Styremedlem: Ole Elvesveen Lørenskog Styremedlem: Randi Elvebakk Evenes Styremedlem: Bent-Are Nilsen Bergen Styremedlem: Brita Marie Wærriø Nesodden Styremedlem: Anne Berit Befring Oslo Varamedlem: Alf Pedersen Trondheim Varamedlem: Arne Olav Løvik Stavanger … Les mer

Nyttårshilsen fra FNDB-lederen

Vi har avsluttet et innholds-rikt år. 2018 har vært et år med kurs, samlinger og varierte aktiviteter. Både her hjemme, og internasjonalt, har døvblindhet og menneske-rettigheter vært et sentralt tema. I slutten av juni var døvblinde fra hele verden samlet i Benidorm i Spania til general-forsamling i verdens døvblinde-forbund (WFDB) og den internasjonale Helen … Les mer

Retten til inkluderende utdanning

  FN-konvensjonen om rettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) har en egen artikkel om utdanning. FN-komitéen som overvåker at vi overholder CRPD, utdypet i 2016 artikkel 24 om utdanning. Utdypningen er nedfelt i dokumentet CRPD General comment No. 4 (2016). Den engelske versjonen er den originale og gjeldende teksten. SAFO ønsket å gjøre innholdet lettere tilgjengelig for flere, og har … Les mer