Sommerstevne 2021 avlyses

På grunn av smitte­-situasjonen har styret i Foreningen Norges døvblinde besluttet å avlyse FNDB’s sommerstevne 2021. FNDB’s årsmøte for 2021 vil bli forsøkt gjennomført på Gradermoen i løpet av høsten, på samme måte som med årsmøtet for 2020. Dato for årsmøtet vil bli avgjort på et senere  tidspunkt.

Heder til FNDB-redaksjonen

Arendal kommune valgte å hedre FNDB-redaksjonen i bystyrets møte den 19. november. I uttalelsen fra Arendal kommune heter det: Bystyrets hederlige omtale går i november til FNDBs redaksjon. Den holder til i Arendal, men forsyner hver uke døvblinde over hele landet med nyheter. Fra 1957 fikk døvblinde i Norge deres egen ukentlige publikasjon og … Les mer

TiND – et nytt data-verktøy fra NAV

NAV Tolke-tjeneste har lenge ønsket seg et data-verktøy til bestilling av tolke-tjenester. Nå er det kommet, gitt navnet «TiND» og sendt til praktisk utprøving hos Tolke-tjenesten i Troms og Finnmark. Verktøyet er tredelt, men fungerer som en enhet. Det er utviklet ett data-program (app) for formidlingen og ett for tolkene. Dessuten er det laget … Les mer