Nyttårshilsen fra FNDB-lederen 2017

Nyttårshilsen fra FNDB-lederen

 

 

Ved starten av et nytt år ser man både bakover og framover i tid. 2016 vil gå inn i historien som et viktig år for døvblinde. Det nye året vil sikkert også bli innholdsrikt.

 

Kampen for døvblindes rett til profesjonell tolk-ledsager-tjeneste har pågått lenge. Våren 2016 kom konsulentfirmaet Agenda Kaupang med en rapport. I rapporten kom det til dels sterk kritikk av NAV’s tolketjeneste for døve, døvblinde og hørselshemmede. Sammen med LSHDB har FNDB også i 2016 jobbet inn mot politiske myndigheter i tolk-ledsager-saken. Som kjent ga dette arbeidet resultater mot slutten av året. Retten til tolk-ledsager-hjelp vil bli utvidet gjennom endringer i Folketrygdloven.

 

FNDB avholdt sitt 61. sommerstevne og 59. ordinære årsmøte i Bodø i begynnelsen av juni. Som tidligere år ble det etter sommerstevnet holdt kurs i samfunns- og organisasjons-kunnskap. I overgangen oktober/november ble det avholdt likeperson-samling på Hurdal. Avdeling døvblindfødte har hatt sine aktiviteter, med sommerleir, likeperson-samling og årsmøte.

 

Som tidligere år var det stor deltakelse på den årlige fjellvandringen på Venabu i Rondane. Mange døvblinde deltok også i Holmenkollstafetten. I oktober sto FNDB som arrangør av nordisk mesterskap i sjakk for døvblinde.

 

FNDB har i 2016 deltatt på flere internasjonale møter og arrangementer. Slik blir det også i 2017. Den europeiske døvblindeunionen (EDBU) har generalforsamling og konferanse i Tampere i Finland i juni.

 

2017 er også et jubileumsår. FNDB fyller 60 år, og det samme gjør Døvblindes ukeblad. Punktnytt er 40 år i 2017.

 

Jeg vil på vegne av FNDB takke de bevilgende myndigheter for midlene vi fikk i 2016. Takk til de legater som har støttet enkelttiltak med penger.

 

Takk til døvblindeforeninger i de andre nordiske land, DBNSK, EDBU, og WFDB for godt og konstruktivt samarbeid. Jeg vil også takke våre samarbeidspartnere i SAFO, LSHDB og alle instanser og organisasjoner vi har samarbeidet med i år. En takk går også til A2G Profilering A/S som trykker «Punktnytt», «Døvblindes ukeblad» og FNDB’s informasjonsblad. Takk også til våre tolk-ledsagere og andre medarbeidere og venner.

 

Godt nytt år til dere alle! Takk for det vi har hatt sammen i 2016, og vel møtt til videre arbeid i 2017.

 

 

Geir Jensen, leder FNDB

Legg igjen en kommentar