Foreningen Norges døvblinde

Foreningen Norges døvblinde (FNDB) er døvblinde og syns- og hørselshemmedes organisasjon. Den ble stiftet 13. oktober 1957. Fra 1.1. 2009 slo Foreldreforeningen for døvblinde (FFDB) seg sammen med FNDB og ble til Avdeling foreldre/søsken – døvblindfødte. De har egen hjemmeside som du finner lenke til HER.

E-post: fndb@fndb.no

FNDBs redaksjon holder til i Arendal. Den produserer den daglige nyhetsavisen «Punktnytt» og «Døvblindes ukeblad». Begge kommer ut i punktskrift, storskrift og sakte innlest på Daisy-CD.

Legg igjen en kommentar