Nyttårshilsen fra FNDB-lederen

Vi har avsluttet et innholds-rikt år. 2018 har vært et år med kurs, samlinger og varierte aktiviteter. Både her hjemme, og internasjonalt, har døvblindhet og menneske-rettigheter vært et sentralt tema. I slutten av juni var døvblinde fra hele verden samlet i Benidorm i Spania til general-forsamling i verdens døvblinde-forbund (WFDB) og den internasjonale Helen ... Les mer
Les mer

Retten til inkluderende utdanning

  FN-konvensjonen om rettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) har en egen artikkel om utdanning. FN-komitéen som overvåker at vi overholder CRPD, utdypet i 2016 artikkel 24 om utdanning. Utdypningen er nedfelt i dokumentet CRPD General comment No. 4 (2016). Den engelske versjonen er den originale og gjeldende teksten. SAFO ønsket å gjøre innholdet lettere tilgjengelig for flere, og har ... Les mer
Les mer

Nyttårshilsen 2018

Nyttårs-hilsen fra FNDB-lederen   2017 har vært et jubileums-år for FNDB. 13. oktober fylte organisasjonen vår 60 år. Jubileet ble markert under FNDB’s 62. sommer-stevne i Stavanger. «Døvblindes ukeblad» og «Punktnytt», ble i 2017 henholdsvis 60 og 40 år. I mai kom et nytt rundskriv om tolke- og ledsager-tjenesten for døvblinde. Dette som følge ... Les mer
Les mer

Sommerstevnet 2017

Sommerstevnet 2017 er historie. Vi takker for flotte dager i Stavanger og sees igjen til neste år. Sommerstevnet 2018 er lagt til hovedstaden vår, Oslo. Hvor vi skal være, kommer det informasjon om senere. Ønsker alle en riktig god sommer!
Les mer

Styresammensetning 2017

FNDB holdt sitt 60. ordinære årsmøte under sommerstevnet på Clarion Hotel Stavanger 27. mai 2017. Av saker som ble tatt opp var lov-endringer, kontigent og valg. FNDBs styre ser etter årsmøtet slik ut: Leder: Geir Jensen. Nest-leder: Jorunn Elvebakk. Styremedlem: Randi Myhren. Styremedlem: John Torsvik. Styremedlem: Ole Elvesveen. Styremedlem Arne Lillesolberg. Styremedlem: Anne Berit ... Les mer
Les mer

Nyttårshilsen fra FNDB-lederen 2017

Nyttårshilsen fra FNDB-lederen     Ved starten av et nytt år ser man både bakover og framover i tid. 2016 vil gå inn i historien som et viktig år for døvblinde. Det nye året vil sikkert også bli innholdsrikt.   Kampen for døvblindes rett til profesjonell tolk-ledsager-tjeneste har pågått lenge. Våren 2016 kom konsulentfirmaet ... Les mer
Les mer

Statsbudsjettet 2017

Gjennom Folketrygdloven, FN Konvensjonen for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne og andre konvensjoner og lover er personer med døvblindhet, og kombinert syns- og hørselshemmede, sikret rett til de nødvendige tilpasninger for å leve et aktivt, sosialt, fritt og selvstendig liv; til å kunne ta selvstendige valg, og ikke minst være inkludert i det ... Les mer
Les mer

Styresammensetning

Foreningen Norges døvblinde avholdt sitt 59. ordinære årsmøte lørdag 4. juni 2016 under organisasjonens sommerstevne på Thon Hotel Nordlys i Bodø. Lovendring, medlemskontingent og valg var av sakene som ble behandlet. Etter FNDB’s årsmøte, ser styret i organisasjonen slik ut: Leder Geir Jensen, nest-leder Jorunn Elvebakk, styre-medlem Ole Elvesveen, styre-medlem Randi Myren, styre-medlem Arne ... Les mer
Les mer

Nyttårshilsen fra FNDB-lederen

Vi i Foreningen Norges døvblinde har lagt et aktivt år bak oss. Det vil sikkert bli travelt i 2014 også. Som i 2012 har vi i året som gikk brukt mye tid på tolk-ledsager-tjenesten for døvblinde. Helt fram til jul har det vært jobbet med et nytt rundskriv på tolke-området fra Arbeids- og velferds-direktoratet. Dette arbeidet fortsetter nå i januar. På ulike måter og i samarbeid med andre har vi jobbet for døvblindes rett til tolk-ledsager.
Les mer