Sommerstevne 2021 avlyses

På grunn av smitte­-situasjonen har styret i Foreningen Norges døvblinde besluttet å avlyse FNDB’s sommerstevne 2021. FNDB’s årsmøte for 2021 vil bli forsøkt gjennomført på Gradermoen i løpet av høsten, på samme måte som med årsmøtet for 2020. Dato for årsmøtet vil bli avgjort på et senere  tidspunkt.
Les mer

Nyttårshilsen fra FNDB-lederen

Nyttårshilsen fra FNDB-lederen Ved slutten av 2019 var vi allerede godt i gang med å planlegge aktivitetene for det kommende året. Det skulle raskt vise seg at 2020 ble et år hvor nesten ingenting gikk som planlagt. Da store deler av landet måtte stenge ned i midten av mars på grunn av korona-pandemien, måtte ... Les mer
Les mer

Heder til FNDB-redaksjonen

Arendal kommune valgte å hedre FNDB-redaksjonen i bystyrets møte den 19. november. I uttalelsen fra Arendal kommune heter det: Bystyrets hederlige omtale går i november til FNDBs redaksjon. Den holder til i Arendal, men forsyner hver uke døvblinde over hele landet med nyheter. Fra 1957 fikk døvblinde i Norge deres egen ukentlige publikasjon og ... Les mer
Les mer

FNDB hjemmekontor

På grunn av korona-situasjonen er FNDBs ansatte på kontoret i Oslo flyttet til hjemmekontor. Dette gjelder nå daglig. Vi kommer tilbake med ny info når situasjonen forandrer seg.
Les mer

TiND – et nytt data-verktøy fra NAV

NAV Tolke-tjeneste har lenge ønsket seg et data-verktøy til bestilling av tolke-tjenester. Nå er det kommet, gitt navnet «TiND» og sendt til praktisk utprøving hos Tolke-tjenesten i Troms og Finnmark. Verktøyet er tredelt, men fungerer som en enhet. Det er utviklet ett data-program (app) for formidlingen og ett for tolkene. Dessuten er det laget ... Les mer
Les mer

FNDB avlyser arrangementer

Helt siden korona-pandemien traff Norge i mars, har FNDB vurdet de forskjellige planlagte aktivitetene i 2020 opp mot råd fra helse-myndighetene. I april vedtok FNDB-styret å avlyse sommer-stevnet og utsette de øvrige aktivitetene til høsten. 14. august varslet myndighetene gjeninnføring av restriksjoner. Disse gjør det vanskelig å planlegge en forsvarlig gjennomføring av de utsatte ... Les mer
Les mer

27. Juni og døvblindes rettigheter

Juni: En historisk dag for anerkjennelsen av døvblindes rettigheter   Helen Keller ble født den 27.juni 1880 i Tuscumbia, Alabama. Av denne grunn feires 27.juni som den Internasjonale dagen for døvblinde, med en oppfordring til økt annerkjennelse av personer med døvblindhet og deres rettigheter. Helen Keller ble døvblind som følge av sykdom når hun var ... Les mer
Les mer

Åpning av kontoret

Fra og med tirsdag 2. juni fungerer FNDBs hovedkontor i Oslo som normalt igjen. Vi takker alle for godt samarbeid og forståelse for situasjonen.
Les mer

Korona-oppdatering fra FNDB

FNDB INNFØRER HJEMMEKONTOR I tråd med anbefalinger fra norske helsemyndigheter, og som en følge av den smittefaren og risikoen samfunnet opplever, har FNDB for å redusere smitterisiko for medlemmer og ansatte bestemt å stenge å stenge kontoret fra og med fredag 13. mars. Kontoret vil nå være strengt inntil videre. Kontortelefonen, 22 93 33 ... Les mer
Les mer

Nyttårshilsen fra FNDB-lederen

2019 er over. Det har vært nok et aktivt år for FNDB. Kurs, samlinger, interesse-politisk arbeid både nasjonalt og internasjonalt, samt andre aktiviteter. I februar hadde vi for andre gang vintersamling på Hurdal-senteret. Denne aktiviteten som startet opp vinteren 2018, vil vi også gjennomføre i år. I høst ble den årlige fjellturen til Venabu ... Les mer
Les mer