Nyttårshilsen fra FNDB-lederen

2022 ble året hvor mange av FNDB’s aktiviteter kunne gjennomføres som normalt, etter to år preget av smitte-restriksjoner. Håpet er at vi også i det kommende året kan holde et høyt aktivitets-nivå.

Vi startet 2022 med vinter-samling på Hurdal. I juni kunne vi etter to års pause gjennomføre et fullt sommerstevne og årsmøte på Fornebu. I 2020 og 2021 var det bare mulig å avvikle årsmøte. Både vinter-samlingen og sommerstevnet ga oss endelig mulighet til å igjen møte døvblinde venner og kjente fra hele landet. Det var både godt og viktig etter en lang periode hvor sosiale møter for døvblinde har vært vanskelig. I høst kunne vi også igjen ha fjell-tur til Rondane. Aktiviteten i kontaktklubbene var tilbake til normalt nivå i 2022, og før jul var det både julebord og årsmøter i noen av kontaktklubbene.

Avdeling døvblindfødte har hatt både leirer og foreldre-samlinger i året som har gått. De klarte også å holde et bra aktivites-nivå under pandemien, og i 2022 økte det.

Det internajsonale døvblinde-arbeidet har vært hardt rammet av korona-pandemien. I oktober kunne vi heldigvis gjennomføre general-forsamling i WFDB og arbeide med den andre globale rapporten om døvblinde og døvblindes situasjon, i Nairobi i Kenya. Etter fire år som general-sekretær og ni år som president i verdens-forbundet for døvblinde (WFDB), var det godt å kunne overlevere ledelsen til noen andre.

Vi går det nye året i møte uten særlig uro for at korona-smitte vil legge en demper på våre aktiviteter. I året som kommer vil vi blant annet fokusere på å skaffe nye medlemmer, og aktiviteter og organisasjons-opplæring for særlig yngre døvblinde.

Jeg vil ønske alle døvblinde, og alle dem vi på en eller annen måte har samarbeidet med i 2022, et riktig godt nytt år.

Geir Jensen, leder FNDB

Legg igjen en kommentar