Nyttårshilsen fra FNDB-lederen

Vi har avsluttet nok et år preget av korona-pandemien. På samme måte som i 2020 har pandemien i 2021 fått følger for aktivitetene til FNDB.

Sommerstevnet i mai 2021 måtte slik som året før avlyses. Men vi klarte for andre år på rad å få gjennomført et en-dags årsmøte på Gardermoen i oktober. På høstens årsmøte fikk vi også avholdt valg av tillitsfolk, noe som ikke lot seg gjøre året før.

Det har heldigvis vært perioder hvor kontaktklubbene har kunnet ha aktiviteter. Og før jul ble alle planlagte julebord og årsmøter i kontaktklubbene avholdt.

Avdeling døvblind-fødte har fått gjennomført flere samlinger og aktiviteter. De har også klart å avvikle årsmøte i året som gikk. Vi må glede oss over det som har vært mulig å gjøre.

Til tross for pandemien har FNDB i 2021 jobbet aktivt med myndigheter og andre organisasjoner. Dette er et arbeid som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. På samme måte som andre, har FNDB måttet finne alternative måter å gjøre dette arbeidet på under pandemien.

Hvordan pandemien vil påvirke arbeidet vårt i 2022, vet vi ikke. Men vaksinering mot korona-viruset ser ut til å være veien å gå for å få slutt på pandemien. Til tross for usikkerheten, planlegger FNDB sine vanlige aktiviteter i 2022. Sommerstevne, årsmøte, kurs og fjell-tur i tillegg til andre aktiviteter forberedes. Så får vi alle håpe at så mye som mulig av dette lar seg gjennomføre. For vi vet at dette vil gå over, håpet er at det skjer så fort som mulig.

Jeg vil ønske alle døvblinde, og alle dem vi på en eller annen måte har samarbeidet med i 2021, et riktig godt nytt år.

Geir Jensen, leder FNDB

Legg igjen en kommentar