TiND – et nytt data-verktøy fra NAV

NAV Tolke-tjeneste har lenge ønsket seg et data-verktøy til bestilling av tolke-tjenester. Nå er det kommet, gitt navnet «TiND» og sendt til praktisk utprøving hos Tolke-tjenesten i Troms og Finnmark.

Verktøyet er tredelt, men fungerer som en enhet. Det er utviklet ett data-program (app) for formidlingen og ett for tolkene. Dessuten er det laget en «nett-portal» for tolke-brukerne. Der kan brukerne følge med på det meste når det gjelder en tolke-bestilling. De kan også endre eller bestille tolke-oppdrag gjennom denne.

Denne nett-portalen testes nå ut av døvblinde som bruker lese-list.

NAV’s ressurskontor for tolke-tjenester til personer med døvblindhet forteller at alle vil få den opplæringen de har behov for, når det gjelder å bruke denne tjenesten. Men det aller viktigste er at tolke-tjenesten fortsatt har telefon og epost tilgjengelig. Det betyr at døvblinde alltid vil få tak i tolke-tjenesten på den måten de bruker i dag.

Legg igjen en kommentar