FNDB avlyser arrangementer

Helt siden korona-pandemien traff Norge i mars, har FNDB vurdet de forskjellige planlagte aktivitetene i 2020 opp mot råd fra helse-myndighetene. I april vedtok FNDB-styret å avlyse sommer-stevnet og utsette de øvrige aktivitetene til høsten.

14. august varslet myndighetene gjeninnføring av restriksjoner. Disse gjør det vanskelig å planlegge en forsvarlig gjennomføring av de utsatte aktivitetene. Basert på de siste råd fra helse-myndighetene har FNDB sett seg nødt til å avlyse fjell-turen, kurset i samfunns- og organisasjons-kunnskap og det felles julebordet i Oslo.

Det utsatte årsmøtet vil bli forsøk gjennomført 12. oktober på Radisson Blu, Gardermoen lufthavn.

Lokale arrangementer i regi av kontaktklubbene, kan gjennomføres dersom råd og anbefalinger fra helse-myndighetene følges. Styret og administrasjonen i FNDB vil være behjelpelig med dette. Målet er at avlysningene av de nasjonale arrangementene, ikke skal gå for mye ut over medlemmenes muligheter til sosialt samvær.

Legg igjen en kommentar