Nyttårshilsen fra FNDB-lederen

Nyttårshilsen fra FNDB-lederen

Ved slutten av 2019 var vi allerede godt i gang med å planlegge aktivitetene for det kommende året. Det skulle raskt vise seg at 2020 ble et år hvor nesten ingenting gikk som planlagt.

Da store deler av landet måtte stenge ned i midten av mars på grunn av korona-pandemien, måtte de aller fleste av FNDB’s aktiviteter utsettes eller avlyses. Vi hadde et håp om at sommerstevnet og andre aktiviteter kunne gjennomføres på et senere tidspunkt enn planlagt. Men det viste seg ikke å bli mulig. For første gang siden 1956 ble det et år uten sommerstevne. Heldigvis klarte vi å få gjennomført et årsmøte i høst. Der fikk vi gjort formelle vedtak. Som en konsekvens av situasjonen, vedtok årsmøtet å utsette alle valg til neste årsmøte. Alle tillitsvalgte blir sittende ett år lenger enn det de i utgangspunktet var valgt til.

Da store deler av samfunnet stengte ned i vår, måtte det finnes løsninger på mange praktiske problemer. Tolke-tjenesten jobbet raskt for å finne løsninger for døvblinde som fikk en tilværelse i nesten fullstendig isolasjon. Utgangspunktet var at man bare kunne få hjelp til livs-nødvendige oppgaver. Raskt fikk tolke-tjenesten på plass et system med hjelp til innkjøp av viktige varer. Etter hvert som smitte-reglene er blitt endret, har det også blitt mulig med mer vanlige tolk-ledsager-tjenester. Jeg vil takke tolke-tjenesten for evnen til å finne praktiske løsninger i en vanskelig tid for døvblinde.

Det er mange som har måttet være fleksible i den situasjonen som har vært i 2020. FNDB’s administrasjon i Oslo har vekslet på å ha helt eller delvis hjemme-kontor i store deler av året. Likevel har de klart å ta seg av et omfattende arbeid med å forsøke å flytte arrangementer. Da det i de fleste tilfeller likevel ikke har vært mulig å gjennomføre disse, har administrasjonen hatt et stort arbeid med det praktiske ved avlysningene. Til tross for en vanskelig situasjon, har FNDB også i 2020 klart å drive interesse-politisk arbeid. Vi har klart å finne løsninger for samarbeid med andre organisasjoner, og kontakt med myndigheter.

Noen aktiviteter har latt seg gjennomføre. Avdeling døvblindfødte har hatt noen samlinger. Også i noen av kontaktklubbene har det vært aktivitet når det har vært mulig. Redaksjonen i Arendal har klart å opprettholde produksjonen av Punktnytt og Døvblindes ukeblad. De har sørget for like mange utgaver som i et vanlig år. Da nedstengningen kom i mars, hadde redaksjonen forberedt seg og hadde klar rutiner for hvordan produksjonen kunne opprettholdes.

Vi har lagt et merkelig år bak oss. Ved starten av det nye året har vaksineringen begynt. Det er likevel for tidlig å si hvordan og når dette vil påvirke FNDB’s aktivitet. Men det er stor grunn til å håpe at det nye året vil bli bedre enn det året vi har vært gjennom. Vi må fremdeles være forsiktige, men håpet er at vi i det nye året kan få mer av hverdagen tilbake.

Jeg vil ønske alle døvblinde, og alle dem vi på en eller annen måte har samarbeidet med i 2020, et riktig godt nytt år.

Geir Jensen, leder FNDB

Legg igjen en kommentar