Sommerstevne 2021 avlyses

På grunn av smitte­-situasjonen har styret i Foreningen Norges døvblinde besluttet å avlyse FNDB’s sommerstevne 2021. FNDB’s årsmøte for 2021 vil bli forsøkt gjennomført på Gradermoen i løpet av høsten, på samme måte som med årsmøtet for 2020. Dato for årsmøtet vil bli avgjort på et senere  tidspunkt.

Heder til FNDB-redaksjonen

Arendal kommune valgte å hedre FNDB-redaksjonen i bystyrets møte den 19. november. I uttalelsen fra Arendal kommune heter det: Bystyrets hederlige omtale går i november til FNDBs redaksjon. Den holder til i Arendal, men forsyner hver uke døvblinde over hele landet med nyheter. Fra 1957 fikk døvblinde i Norge deres egen ukentlige publikasjon og … Les mer

TiND – et nytt data-verktøy fra NAV

NAV Tolke-tjeneste har lenge ønsket seg et data-verktøy til bestilling av tolke-tjenester. Nå er det kommet, gitt navnet «TiND» og sendt til praktisk utprøving hos Tolke-tjenesten i Troms og Finnmark. Verktøyet er tredelt, men fungerer som en enhet. Det er utviklet ett data-program (app) for formidlingen og ett for tolkene. Dessuten er det laget … Les mer

FNDB avlyser arrangementer

Helt siden korona-pandemien traff Norge i mars, har FNDB vurdet de forskjellige planlagte aktivitetene i 2020 opp mot råd fra helse-myndighetene. I april vedtok FNDB-styret å avlyse sommer-stevnet og utsette de øvrige aktivitetene til høsten. 14. august varslet myndighetene gjeninnføring av restriksjoner. Disse gjør det vanskelig å planlegge en forsvarlig gjennomføring av de utsatte … Les mer

27. Juni og døvblindes rettigheter

Juni: En historisk dag for anerkjennelsen av døvblindes rettigheter   Helen Keller ble født den 27.juni 1880 i Tuscumbia, Alabama. Av denne grunn feires 27.juni som den Internasjonale dagen for døvblinde, med en oppfordring til økt annerkjennelse av personer med døvblindhet og deres rettigheter. Helen Keller ble døvblind som følge av sykdom når hun var … Les mer