27. Juni og døvblindes rettigheter

  1. Juni: En historisk dag for anerkjennelsen av døvblindes rettigheter

 

Helen Keller ble født den 27.juni 1880 i Tuscumbia, Alabama. Av denne grunn feires 27.juni som den Internasjonale dagen for døvblinde, med en oppfordring til økt annerkjennelse av personer med døvblindhet og deres rettigheter. Helen Keller ble døvblind som følge av sykdom når hun var 19 måneder gammel og med tiden ble hun en pioner som talskvinne på egne- og andre døvblindes vegne. I en tid hvor høyere utdanning var lite tilgjengelig gikk hun ut av Harvard med en bachelor i kunst. Hennes nettverk av støttespillere på den tiden inkluderte forfatteren Mark Twain og lederen av Standard Oil Henry Huttleston Rogers. Helen Keller stod ikke bare opp mot og overkom barrierer i samfunnet, men viet sitt liv til aktivisme for funksjonshemmedes rettigheter og fargede personers sivile rettigheter i USA. Dessverre gikk Helen Keller bort 1.juni 1968, 87 år gammel, i sitt hjem i Arcan Ridge Connecticut. Hennes minne lever imidlertid videre som en kilde til inspirasjon.

Helen Keller sin historie er ikke unik. Det var også andre, som Ragnhild Kåta (23.mai 1873-12. februar 1947) fra Norge og utallige andre fra hele verden. I likhet med Helen Keller mistet Ragnhild Kåta synet og hørselen på grunn av en barnesykdom, men hun lærte å kommunisere og levde et selvstendig liv. Teknikkene som ble brukt for å utdanne Ragnhild ble delt med Helen for å inspirere til læring.

I en urolig verden har disse kvinnene vist hva man kan oppnå gjennom å bygge broer og tilby inkluderende utdanning-, arbeid- og kultur. De har vist at personer med døvblindhet kan inkluderes fullt ut i samfunnet på like vilkår. Vår gruppe representerer mellom 0,2% og 2,0% av den globale befolkingen og historiene til Helen Keller, Ragnhild Kåta, og andre aktivister for funksjonshemmedes rettigheter viser at nøkkelen til å lykkes er tilstrekkelig støtte, i samsvar med de spesifikke og individuelle behov til personer med døvblindhet.

 

Verdensforbundet av Døvblinde (WFDB)

I 1977 ble den første Helen Keller konferansen (HKWC) arrangert i New York, USA, av Komiteen for tjenester til døvblinde i Verdensrådet for Blindes Velferd. Målet med konferansen var å tilby personer med døvblindhet muligheten til å ha et eget forum for å lære av hverandre og kunne dele personlige erfaringer. Påfølgende konferanser ble holdt hvert fjerde år, og på den 6. HKWC i Paipa, Colombia, 1997, ble lange diskusjoner om en global organisasjon av og for personer med døvblindhet formalisert. På den 7. HKWC som ble holdt i Auckland, New Zealand, 2001, ble WFDB offisielt stiftet og den aller første generalforsamlingen avholdt. Siden den gang har WFDB arrangert HKWC med nasjonale døvblindeforeninger som vertskap.

Personer med døvblindhet over hele verden var endelig forent, med en legitim stemme som taler vår sak og kjemper for våre rettigheter. Som kjemper for vår plass i samfunnet på like vilkår som alle andre. Som arbeider for økt livskvalitet gjennom offentlig finansierte forsvarlige støttetjenester. Inkludert kommunikasjon gjennom klar tale, tegnspråk, lettlest tekst, blindeskrift, forsterket og alternativ kommunikasjon, samt alle andre tilgjengelige og foretrukne kommunikasjonsformer, så vel som mobilitet og ledsaging.

 

Konvensjon om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD)

WFDB bidro som grunnleggende medlem til opprettelsen av den internasjonale alliansen av funksjonshemmede (IDA) i 1999. Personer med døvblindhet ble endelig representert i bevegelsen av funksjonshemmede og på den internasjonale arenaen. Den andre presidenten av WFDB, Lex Grandia, var også leder for IDA mens han aktivt deltok i utviklingen av FNs konvensjon om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). FN CRPD trådte i kraft i 2008, og siden har WFDB sitt fokus vært å sikre inkludering av personer med døvblindhet i implementeringen av konvensjonen.

I 2002 lanserte FN Tusenårsmålene, i sitt forsøk på å utrydde ekstrem fattigdom, styrke kvinner og redde miljøet, for å nevne noen av målene. Gjennom medlemskap i IDA, ble døvblindes deltakelse i dette arbeidet sikret. FNs Bærekraftsmål fulgte Tusenårsmålene i 2015, med en plan for fred og velstand for mennesker og planeten, nå og inn i fremtiden. Bærekraftsmålene gav håp om en inkluderende fremtid, også for personer med døvblindhet. Bærekraftsmålene la til rette for og støttet muligheten til å oppnå større bevissthet om behovet for en universell anerkjennelse av døvblindhet som en unik og distinkt funksjonshemming.

En ting er tydelig for oss, uten å sikre full inkludering av personer med døvblindhet i implementeringen av CRPD og oppnåelsen av Bærekraftsmålene, vil vi ikke kunne oppnå menneskerettigheter, demokrati og likestilling for alle.

 

Den første globale rapport om døvblindhet

Etter vedtak av WFDB sitt styre i Guayaquil, Ecuador i august 2016, tok WFDB ledelsen i prosessen med å lage den første globale rapporten om situasjonen og statusen til personer med døvblindhet. Med støtte fra IDA og Sense International, og med midler fra blant annet det norske Utenriksdepartementet og Storbritannias Utviklingsdepartement, oppnådde vi kontakt med konsulenter og forskere fra Universitetet i London for Hygiene og Tropisk Medisin. Resten er historie, og WFDB sin rapport ble publisert i 2018, med tittelen “I fare for ekskludering fra implementering av CRPD og Bærekraftsmålene: Ulikhet og personer med døvblindhet”, tilgjengelig i forskjellige formater og språk. Rapporten og dens funn ble presentert for verden på ulike arrangementer i FN i Genève og New York, samt i Overhuset i Det Britiske Parlamentet i november 2018.

 

Nyere aktiviteter

2019 var et overgangsår for WFDB. Det ble gjort noen justeringer angående finansiering, og våre partnerskap med blant annet IDA ble styrket. Nye europeiske prosjekter ble etablert i det globale sør. Videre er vi blitt konsortium partnere i et prosjekt ved navn SHAPES, som finansieres av EUs Horizon 2020-program og involverer totalt 14 europeiske land og varer 48 måneder fra november 2019. Prosjektet som er ledet av Maynooth Universitet (Irland) har som mål å tilrettelegge for sunn og aktiv aldring gjennom å skape en integrert IT-plattform med ulike digitale løsninger. Vårt mål er å sikre at personer med døvblindhet er involvert i utviklingen av alle løsninger som utvikles i løpet av prosjektet.

2020 skulle være en milepæl for døvblindes påvirkningsarbeid i global skala. Vi startet med høye målsetninger og strategiske planer som inkluderer den andre globale rapporten om døvblindhet, som skal presentere beste praksis for å løse utfordringene som ble presentert i den første rapporten. En global kampanje var planlagt for å støtte vårt arbeid, så vel som workshops i det globale sør. I lys av COVID-19 pandemien endret våre prioriteringer seg, og vår innsats gikk ut på å sikre at responsen på pandemien inkluderer respons for personer med døvblindhet. Vi gav blant annet ut anbefalinger for inkluderende retningslinjer fra det globale døvblinde samfunnet. Konsekvensene for vår gruppe var imidlertid ødeleggende, med en tilstand av tvungen isolasjon verden over. Likevel, som organisasjon, har våre tidligere suksesser gjort oss i stand til å kjempe for våre behov på internasjonalt nivå, med aktive bidrag til den bredere funksjonshemmebevegelsen.

Et tegn til håp i denne situasjonen kan bli funnet i Uganda, der den nasjonale døvblinde foreningen NADBU gjennomførte en workshop for å skape bevissthet, kjempe for effektive kommunikasjonssystemer, for å muliggjøre personer med døvblindhet sin samhandling med samfunnet.

Sammen med våre partnere og støttespillere, vil vi fortsatt å bevege oss fremover i år, nærmere våre drømmer om inkludering, våre drømmer om tilgjengelighet, våre drømmer om likestilling og selvstendig levesett.

Det er vår stemme som vil gi oss våre rettigheter, og vi vil fortsette å lede an.

Vil dere gå med oss?

Legg igjen en kommentar