Nyttårshilsen fra FNDB-lederen

2019 er over. Det har vært nok et aktivt år for FNDB. Kurs, samlinger, interesse-politisk arbeid både nasjonalt og internasjonalt, samt andre aktiviteter.

I februar hadde vi for andre gang vintersamling på Hurdal-senteret. Denne aktiviteten som startet opp vinteren 2018, vil vi også gjennomføre i år. I høst ble den årlige fjellturen til Venabu i Rondane gjennomført for tolvte gang. Disse turene vinter og høst har blitt et kjærkomment og viktig tilbud for mange døvblinde.

Sommerstevnet 2019 ble avholdt på Hamar. Stevnet var det 64. i rekken. Oppholdet på Hamar var så vellykket at vi også kommende sommer vil avholde sommerstevnet der. Under sommerstevnet ble det delt ut premier til deltakerne i trimkampanjen for døvblinde. Trimkampanjen hadde 30 års jubileum, og to av deltakerne fikk pris for å ha deltatt alle 30 årene. Etter sommerstevnet ble det avholdt kurs i samfunns- og organisasjons-kunnskap. I høst var det god deltakelse på likeperson-samlingen på Hurdal.

Avdeling døvblind-fødte har også i år hatt flere kurs og samlinger. Avdelingen gjør et stort arbeid, og er en viktig ressurs i FNDB.

Kontaktklubbene er viktige møteplasser for døvblinde rundt om i landet. I 2019 er det også blitt opprettet en kontaktklubb i Møre og Romsdal.

Jeg vil på vegne av FNDB takke de bevilgende myndigheter for midlene vi fikk i 2019. Takk til de legater som har støttet enkelttiltak med penger.

Takk til døvblinde-foreninger i de andre nordiske land, DBNSK, EDBU, og WFDB for godt og konstruktivt samarbeid. Jeg vil også takke samarbeidspartnere i SAFO, LSHDB og alle instanser og organisasjoner vi har samarbeidet med i år. En takk går også til A2G Profilering A/S som trykker «Punktnytt», «Døvblindes ukeblad» og FNDB’s informasjonsblad. Takk også til våre tolk-ledsagere og andre medarbeidere og venner.

Godt nytt år til dere alle sammen! Takk for det vi har hatt sammen i 2019, og vel møtt til videre arbeid i 2020.

Geir Jensen, leder FNDB

Legg igjen en kommentar