Nyttårshilsen fra FNDB-lederen

 

 

Portrettbilde av Geir Jensen

Nyttårs-hilsen fra FNDB-lederen

 

 

Det nye året har nettopp startet. 2015 var nok et innholds-rikt år for FNDB.

 

Ett av høydepunktene i året som gikk, var sommer-stevnet i Bergen. Sommer-stevnet var det 60. i rekken. Jubileet ble markert med fest-middag og inviterte gjester på stevnets siste dag. I juni i år samles døvblinde til sommer-stevne i Bodø.

 

Etter sommer-stevnet i Bergen arrangerte vi kurs i samfunns- og organisasjons-kunnskap. Det var god deltakelse på kurset, som hadde mange interresante tema. Ordningen med å legge kurs etter sommer-stevnet, har vist seg å fungere godt. Derfor vil vi i 2016 arrangere kurs i samfunns- og organisasjons-kunnskap etter sommer-stevnet i Bodø. På samme måte som tidligere år vil vi i 2016 også arrangere likemanns-kurs. I år blir dette på Hurdals-senteret i november.

 

Avdeling døvblindfødte hadde også sine samlinger og kurs i 2015. Under sommer-leiren i Sømådalen i juli, deltok 11 døvblindfødte, og 50 søsken, foreldre og besteforeldre. Avdeling døvblindfødte gjør også et omfattende arbeid på det interesse-politiske området.

 

Som tidligere år har tolk- ledsager-tjenesten for døvblinde tatt mye av styrets og administrasjones tid i 2015. Slik ser det også ut til å bli i det nye året. Selv om FNDB nærmer seg 60 år som organisasjon, må det stadig kjempes for døvblindes rettigheter.

 

Fysisk aktivitet er en viktig del av døvblinde-arbeidet. I året som gikk har døvblinde deltatt i ulike aktiviteter. I høst hadde vi for åttende gang på rad fjell-vandring i Rondane. Trim-kampanjen for døvblinde har god deltakelse. Disse aktivitetene vil vi også ha i 2016. Dessuten håper vi å kunne sende deltakere til blant annet det første verdens-mesterskapet i sjakk for døvblinde i Bulgaria kommende sommer. I oktober står FNDB som arrangør av nordisk mesterskap i sjakk for døvblinde på Hurdals-senteret.

 

Jeg vil på vegne av FNDB takke de bevilgende myndigheter for midlene vi fikk i 2015. Takk til de legater som har støttet enkelt-tiltak med penger.

 

Takk til døvblinde-foreninger i de andre nordiske land, DBNSK, EDBU, WFDB og EBU for godt og konstruktivt samarbeid. Jeg vil også takke våre samarbeids-partnere i SAFO, LSHDB og alle instanser og organisasjoner vi har samarbeidet med i 2015. En takk går også til A2G Profilering A/S som trykker «Punktnytt», «Døvblindes ukeblad» og FNDB’s informasjons-blad. Takk også til våre tolk-ledsagere og andre medarbeidere og venner.

 

Godt nytt år til dere alle! Takk for det vi har hatt sammen i 2015, og vel møtt til videre arbeid i 2016.

 

 

Geir Jensen, leder FNDB

 

 

Legg igjen en kommentar