Nyttårshilsen 2018

Nyttårs-hilsen fra FNDB-lederen

 

2017 har vært et jubileums-år for FNDB. 13. oktober fylte organisasjonen vår 60 år. Jubileet ble markert under FNDB’s 62. sommer-stevne i Stavanger. «Døvblindes ukeblad» og «Punktnytt», ble i 2017 henholdsvis 60 og 40 år.

I mai kom et nytt rundskriv om tolke- og ledsager-tjenesten for døvblinde. Dette som følge av Stortingets budsjett-vedtak på slutten av 2016. FNDB og LSHDB ble invitert til å komme med forslag til det nye rundskrivet. Selv om alt ikke ble slik vi ønsket og foreslo, er endringene et stor skritt i positiv retning for døvblinde. Nå skal ikke lenger kommunikasjon med andre være hoved-formålet med oppdraget. Arbeidet med tolk-ledsager-tjenesten fortsetter i det nye året. NAV har satt i gang et to-årig prosjekt, som et slags utviklings-forum på tolke-området. NAV og bruker-organisasjonene skal i fellesskap se på hvordan man best kan utvikle tjenesten.

Vi har i 2017 hatt kurs i samfunns- og organisasjons-kunnskap, og likepersons-samling. Begge deler med god deltakelse og vellykket resultat. Fjell-vandringen på Venabu i Rondane ble i høst avholdt for tiende gang. Nytt i 2018 blir vinter-samling på Hurdals-senteret i slutten av februar. Avdeling døvblind-fødte har hatt sommer-leir, samlinger og kurs.

Jeg vil på vegne av FNDB takke de bevilgende myndigheter for midlene vi fikk i 2017. Takk til de legater som har støttet enkelt-tiltak med penger.

Takk til døvblinde-foreninger i de andre nordiske land, DBNSK, EDBU, og WFDB for godt og konstruktivt samarbeid. Jeg vil også takke samarbeids-partnere i SAFO, LSHDB og alle instanser og organisasjoner vi har samarbeidet med i år. En takk går også til A2G Profilering A/S som trykker «Punktnytt», «Døvblindes ukeblad» og FNDB’s informasjons-blad. Takk også til våre tolk-ledsagere og andre medarbeidere og venner.

Godt nytt år til dere alle sammen! Takk for det vi har hatt sammen i 2017, og vel møtt til videre arbeid i 2018.

 

Geir Jensen, leder FNDB

 

Legg igjen en kommentar