Retten til inkluderende utdanning

 

FN-konvensjonen om rettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) har en egen artikkel om utdanning. FN-komitéen som overvåker at vi overholder CRPD, utdypet i 2016 artikkel 24 om utdanning. Utdypningen er nedfelt i dokumentet CRPD General comment No. 4 (2016). Den engelske versjonen er den originale og gjeldende teksten.

SAFO ønsket å gjøre innholdet lettere tilgjengelig for flere, og har laget en uoffisiell oversettelse av dette viktige dokumentet.

Vi håper at en norsk oversettelse av vil bidra til mer kunnskap om våre internasjonale forpliktelser på feltet, og at flere elever kan oppleve en inkluderende opplæring.

 

 

Legg igjen en kommentar