Nyttårshilsen fra FNDB-lederen

Vi har avsluttet et innholds-rikt år. 2018 har vært et år med kurs, samlinger og varierte aktiviteter. Både her hjemme, og internasjonalt, har døvblindhet og menneske-rettigheter vært et sentralt tema.

I slutten av juni var døvblinde fra hele verden samlet i Benidorm i Spania til general-forsamling i verdens døvblinde-forbund (WFDB) og den internasjonale Helen Keller-konferansen. Under konferansen ble den første internasjonale rapporten om døvblindes situasjon presentert. Rapporten tar utgangspunkt i FN’s erklæring om funksjonshemmedes rettigheter, og vil bli et viktig verktøy i det internasjonale døvblinde-arbeidet. Vi kan være stolte av at FNDB og Norge har spilt en viktig rolle i arbeidet med denne rapporten. Døvblindhet og menneske-rettigheter var også tema på kurset i samfunns- og organisasjons-kunnskap som ble holdt etter FNDB’s sommerstevne i Oslo i juni.

I februar hadde vi for første gang vinter-samling på Hurdal-senteret. Det skal vi gjenta denne vinteren. Vinter-samlingen blir et tillegg til vårt fysiske aktivitets-tilbud, slik som fjell-turen til Venabu som i høst ble arrangert for ellevte gang. I tillegg til allerede nevnte kurs og samlinger, hadde vi i høst likeperson-samling på Hurdal.

Avdeling døvblind-fødte har hatt god deltakelse på sine kurs og samlinger. Avdelingen legger ned et betydelig arbeid i løpet av et år, og er en viktig del av organisasjonen.

Jeg vil på vegne av FNDB takke de bevilgende myndigheter for midlene vi fikk i 2018. Takk til de legater som har støttet enkelt-tiltak med penger.

Takk til døvblinde-foreninger i de andre nordiske land, DBNSK, EDBU, og WFDB for godt og konstruktivt samarbeid. Jeg vil også takke samarbeids-partnere i SAFO, LSHDB og alle instanser og organisasjoner vi har samarbeidet med i år. En takk går også til A2G Profilering A/S som trykker «Punktnytt», «Døvblindes ukeblad» og FNDB’s informasjons-blad. Takk også til våre tolk-ledsagere og andre medarbeidere og venner.

Godt nytt år til dere alle sammen! Takk for det vi har hatt sammen i 2018, og vel møtt til videre arbeid i 2019.

 

Geir Jensen, leder FNDB

Legg igjen en kommentar