Hvordan bruke ReadSpeakers Lytt-funksjon

ReadSpeaker lar teksten på nettsiden bli lest opp høyt for deg. Den gir deg hjelp dersom du har vanskeligheter med å lese tekst på nett. Ved å få teksten lest opp høyt, kan du enklere forstå informasjonen på nettsiden. Dette gjør nettstedet mer tilgjengelig og innbydende. Som bruker trenger du ikke å laste ned noe.

Hvordan fungerer det?

Lytte til hovedinnholdet

Du klikker ganske enkelt på Lytt-knappen for å lytte til nettsidens innhold:

Bilde av lytt-knappen

En lydavspiller kommer frem (se bildet under) og ReadSpeaker vil automatisk begynne å lese teksten på nettsiden høyt.

bilde av utvidet spiller

I spilleren kan du:

 • Ta pause i opplesingen
 • Starte opplesingen på nytt
 • Stoppe opplesingen
 • Bruke fremdriftsindikatoren til å navigere i lyden
 • Justere volumet
 • Klikke innstillinger-ikonet for å endre måten tjenesten fungerer på
 • Klikke nedlastings-ikonet for å laste ned lydfilen
 • Lukke spilleren

Du kan bruke tab/shift+tab for å navigere i spilleren og trykke enter for å aktivere en bestemt knapp eller lenke.

Lytte til markert tekst

Du kan markere en del av teksten som du ønsker å lytte til, og så velge pop-up Lytt-knappen som kommer frem ved siden av musepekeren. Når du klikker på pop-up Lytt-knappen, vil en lydavspiller komme frem (se bildet under). ReadSpeaker vil så begynne å lese teksten du har markert.

screenshot of pop-up player

Innstillinger

Under innstillinger kan du:

 • Velge hvorvidt du ønsker teksten uthevet under lesing
 • Velge hvorvidt du ønsker teksten uthevet med ord og setninger, bare setninger, eller bare ord
 • Velge stil og farger for uthevingen
 • Velg om du ønsker at setningen skal vises nederst på siden med større skriftstørrelse og tekstmerking mens den leses opp
 • Velge om lesehastigheten skal være langsom, middels eller hurtig
 • Velg hvorvidt du ønsker at siden skal rulle automatisk for å følge den uthevede teksten
 • Velg hvorvidt du ønsker at pop-up Lytt-knappen skal vises når tekst blir markert
 • Gjenopprett alle innstillinger til opprinnelig verdi

Du kan også lytte til innstillingene ved å klikke på Lytt-knappen øverst til høyre i innstillinger-menyen.

Bilde av utvidet spiller med innstillingsmeny

Vennligst besøk ReadSpeakers nettsted for mer informasjon om online tekst-til-tale.