Styresammensetning 2017

FNDB holdt sitt 60. ordinære årsmøte under sommerstevnet på Clarion Hotel Stavanger 27. mai 2017. Av saker som ble tatt opp var lov-endringer, kontigent og valg. FNDBs styre ser etter årsmøtet slik ut: Leder: Geir Jensen. Nest-leder: Jorunn Elvebakk. Styremedlem: Randi Myhren. Styremedlem: John Torsvik. Styremedlem: Ole Elvesveen. Styremedlem Arne Lillesolberg. Styremedlem: Anne Berit … Les mer

Statsbudsjettet 2017

Gjennom Folketrygdloven, FN Konvensjonen for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne og andre konvensjoner og lover er personer med døvblindhet, og kombinert syns- og hørselshemmede, sikret rett til de nødvendige tilpasninger for å leve et aktivt, sosialt, fritt og selvstendig liv; til å kunne ta selvstendige valg, og ikke minst være inkludert i det … Les mer

Styresammensetning

Foreningen Norges døvblinde avholdt sitt 59. ordinære årsmøte lørdag 4. juni 2016 under organisasjonens sommerstevne på Thon Hotel Nordlys i Bodø. Lovendring, medlemskontingent og valg var av sakene som ble behandlet. Etter FNDB’s årsmøte, ser styret i organisasjonen slik ut: Leder Geir Jensen, nest-leder Jorunn Elvebakk, styre-medlem Ole Elvesveen, styre-medlem Randi Myren, styre-medlem Arne … Les mer

Nyttårshilsen fra FNDB-lederen

Vi i Foreningen Norges døvblinde har lagt et aktivt år bak oss. Det vil sikkert bli travelt i 2014 også.

Som i 2012 har vi i året som gikk brukt mye tid på tolk-ledsager-tjenesten for døvblinde. Helt fram til jul har det vært jobbet med et nytt rundskriv på tolke-området fra Arbeids- og velferds-direktoratet. Dette arbeidet fortsetter nå i januar. På ulike måter og i samarbeid med andre har vi jobbet for døvblindes rett til tolk-ledsager.

Sommerstevne i Bergen

Foreningen Norges døvblinde var samlet til sitt årlige sommerstevne i Lillestrøm fredag 31. mai til mandag 3. juni. I overkant av 20 døvblinde og rundt 10 representanter fra avdeling foreldre og søsken deltok i flere aktiviteter.

Tolk-ledsager-tjenesten for døvblinde

De siste ukene har tolk-ledsager-tjenesten for døvblinde igjen vært i sentrum for medienes oppmerksomhet. Og med rette. Bakgrunnen er et «rundskriv» som ble sendt ut i sommer, med kommentarer til forskrift til paragraf 10-7 g i Lov om folketrygd. Dette paragraf-punktet omhandler nevnte tjeneste.