Styresammensetning

Foreningen Norges døvblinde avholdt sitt 59. ordinære årsmøte lørdag 4. juni 2016 under organisasjonens sommerstevne på Thon Hotel Nordlys i Bodø. Lovendring, medlemskontingent og valg var av sakene som ble behandlet. Etter FNDB’s årsmøte, ser styret i organisasjonen slik ut: Leder Geir Jensen, nest-leder Jorunn Elvebakk, styre-medlem Ole Elvesveen, styre-medlem Randi Myren, styre-medlem Arne ... Les mer
Les mer

Nyttårshilsen fra FNDB-lederen

Vi i Foreningen Norges døvblinde har lagt et aktivt år bak oss. Det vil sikkert bli travelt i 2014 også. Som i 2012 har vi i året som gikk brukt mye tid på tolk-ledsager-tjenesten for døvblinde. Helt fram til jul har det vært jobbet med et nytt rundskriv på tolke-området fra Arbeids- og velferds-direktoratet. Dette arbeidet fortsetter nå i januar. På ulike måter og i samarbeid med andre har vi jobbet for døvblindes rett til tolk-ledsager.
Les mer

Sommerstevne i Bergen

Foreningen Norges døvblinde var samlet til sitt årlige sommerstevne i Lillestrøm fredag 31. mai til mandag 3. juni. I overkant av 20 døvblinde og rundt 10 representanter fra avdeling foreldre og søsken deltok i flere aktiviteter.
Les mer

Alminnelig-gjøring av døvblinde?

Torsdag denne uken, 21. mars, skulle Arbeids-departementets politiske ledelse omsider ha møte med døvblindes organisasjoner om de famøse innstramningene i døvblindes rett til tolk-ledsager i daglige gjøremål, inkludert hobby og fritid.
Les mer

Tolk-ledsager-tjenesten for døvblinde

De siste ukene har tolk-ledsager-tjenesten for døvblinde igjen vært i sentrum for medienes oppmerksomhet. Og med rette. Bakgrunnen er et "rundskriv" som ble sendt ut i sommer, med kommentarer til forskrift til paragraf 10-7 g i Lov om folketrygd. Dette paragraf-punktet omhandler nevnte tjeneste.
Les mer