Alminnelig-gjøring av døvblinde?

Torsdag denne uken, 21. mars, skulle Arbeids-departementets politiske ledelse omsider ha møte med døvblindes organisasjoner om de famøse innstramningene i døvblindes rett til tolk-ledsager i daglige gjøremål, inkludert hobby og fritid.
Les mer

Tolk-ledsager-tjenesten for døvblinde

De siste ukene har tolk-ledsager-tjenesten for døvblinde igjen vært i sentrum for medienes oppmerksomhet. Og med rette. Bakgrunnen er et "rundskriv" som ble sendt ut i sommer, med kommentarer til forskrift til paragraf 10-7 g i Lov om folketrygd. Dette paragraf-punktet omhandler nevnte tjeneste.
Les mer